Όροι και Προϋποθέσεις - Πολιτική Απορρήτου

Sunmarine.gr είναι πιστοποιημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι (Αριθμός Μητρώου Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 1167E60000033400) & στο Ημεροβίγλι (Αριθμός Μητρώου Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 1167E600000335Y1), που ειδικεύεται σε εκδρομές με παραδοσιακά καραβάκια, καταμαράν και με λεωφορεία στη Σαντορίνη, όπως και ακτοπλοϊκά εισιτήρια στην Ελλάδα.

1. Όροι και Προϋποθέσεις Αποδοχής

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται από Sunmarine ταξιδιωτικές υπηρεσίες και στο sunmarine.gr υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Sunmarine.gr εφαρμόζονται σε όλες τις κρατήσεις που θα γίνουν από τον πελάτη του sunmarine.gr. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ρητώς εξαρτάται από την αποδοχή σας στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δηλώνετε την συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

2. Υπηρεσίες

To Sunmarine Travel Services παρέχει μια ιστοσελίδα, η οποία προσφέρει τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. To Sunmarine Travel Services ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ sunmarine.gr και τρίτων παρόχων για online ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αεροπορικά εισιτήρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και θαλάσσιες ή υπαίθριες εκδρομές. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από διάφορους φορείς παροχής κάθε φορά και αυτό δηλώνεται σαφώς είτε κατά τη διαδικασία των κρατήσεων ή / και την πώληση ή την τελική επιβεβαίωση της.

Μπορείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να κάνετε κράτηση για την υπηρεσία μόνο αν υπάρχει διαθεσιμότητα για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

Σε περίπτωση κράτησης, η σύμβαση που συμφωνήθηκε είναι δεσμευτική για τον τελικό χρήστη και του παρόχου του αντίστοιχου προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Το Sunmarine Travel Services και το sunmarine.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πελατών και των παρόχων. Οι πάροχοι είναι οι μόνοι που θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για τυχόν συμφωνίες που γίνονται μέσω του sunmarine.gr.

3. Κράτηση

AΜετά την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων της φόρμας κράτησης και την επιτυχή ολοκλήρωση της κράτησης, ο πελάτης εξουσιοδοτεί sunmarine.gr να ενεργεί ως ένα ενδιάμεσο για την υπηρεσία που παρέχεται από τον αντίστοιχο πάροχο ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική υπηρεσία. Η εντολή κράτησης είναι σε κάθε περίπτωση δεσμευτικές για τον χρήστη.

Οι πάροχοι αναλαμβάνουν την ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε δρομολόγιο της πτήσης, του ακτοπλοϊκού ταξιδιού, ή, εν γένει, σε περίπτωση απρόβλεπτης μεταβολής των όρων που συμφωνήθηκαν με το χρήστη για την παρεχόμενη υπηρεσία. Το sunmarine.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις μεταβολές αυτές από τους παρόχους. Παρ 'όλα αυτά, το sunmarine.gr θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον πελάτη το συντομότερο δυνατό σχετικά με τυχόν απροσδόκητες αλλαγές.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να συμμορφωθεί με τους όρους που καθορίζονται από τους αντίστοιχους παρόχους. Ο χρήστης κοινοποιούνται πάντα σχετικά με αυτούς τους όρους με την αντίστοιχη παρόχου.

4. Περιορισμός ευθύνης

Το Sunmarine.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, ή ιούς που μπορούν να μολύνουν τον υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία εξαιτίας της πρόσβασης, χρήσης, ή περιήγησης σε αυτή την ιστοσελίδα ή τη λήψη οποιουδήποτε υλικού , δεδομένου, κειμένου, εικόνας, βίντεο ή ήχου από το site. Σε καμία περίπτωση το sunmarine.gr ή οποιουσδήποτε τρίτος προμηθευτές ή οι διανομείς είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση, βλάβη, ή για οποιαδήποτε ειδική, παραδειγματική, τιμωρητική, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε διαφυγόντα κέρδη ή έχασαν τις αποταμιεύσεις), είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη, ή αλλιώς, η οποία προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με (i) τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή περιεχομένου ευρισκομένου σε αυτήν, (ii) οποιαδήποτε βλάβη ή καθυστέρηση (συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης ή αδυναμίας χρήσης οποιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας για κρατήσεις ή έκδοση εισιτηρίων), ή (iii) την εκτέλεση ή μη εκτέλεση από το sunmarine.gr ή τρίτων προμηθευτών ή διανομέων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, μη απόδοση που προκύπτει από τη χρεοκοπία, αναδιοργάνωση, πτώχευση, διάλυση ή εκκαθάριση, ακόμη και αν το εν λόγω μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα των ζημιών σε τέτοια μέρη ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Εάν, παρά τα ανωτέρω, το sunmarine.gr ή οποιοσδήποτε τρίτος παρόχος ή διανομέας βρεθεί να ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιγραφόμενες λειτουργίες ή χρήσεις αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου του , η ευθύνη του sunmarine.gr και τρίτων παρόχων και οι διανομείς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει, στο σύνολό τους, το μεγαλύτερο από (α) το ποσό της συνδρομής και χρέωση υπηρεσιών για την πρόσβαση σε αυτό το site, ή (β) 100,00 ευρώ. Κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εκτός από τυχόν άλλα δικαιώματα ή ένδικα μέσα που διαθέτει το sunmarine.gr και χωρίς καμία απολύτως ευθύνη, το sunmarine.gr ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση μπορεί να τερματίσει ή να περιορίσει την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία αυτού του site.

Το Sunmarine.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη, λάθος, καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίου ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση που επήλθε από τις δημόσιες αρχές.

Το Sunmarine.gr περιέχει συνδέσμους προς τρίτους παρόχους. Το Sunmarine.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία επήλθε καθώς ο χρήστης να έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Το Sunmarine.gr ή οποιοδήποτε από τους εκπροσώπους ή τους συνεργάτες διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.

5. Ηλικία και υπευθυνότητα

Θα πρέπει να είστε σε νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις του χώρου από εσάς ή εκείνους που χρησιμοποιούν την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα. Θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site.

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και κανένα άλλο σκοπό. Το Sunmarine.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αγορά ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει κερδοσκοπικές, ψευδείς ή απατηλές κράτησεις ή οποιεσδήποτε κρατήσεις σε αναμονή. Καταλαβαίνετε ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site, των δεδομένων ή των σημάτων μπορεί να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων , νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους. Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε ή να μεταδίδετε μέσω ή στην ιστοσελίδα (α) συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, εμπρηστικό, πορνογραφικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή βλάσφημο υλικό ή (β) υλικό που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή να προκαλέσει αστική ευθύνη.

6. Ιδιοκτησία

Αυτός ο δικτυακός τόπος, και κάθε ένα από τα modules, σε συνδυασμό με τη διάταξη και τη συλλογή του περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο, είναι η πνευματική ιδιοκτησία της ]"Sunmarine Travel Services]" και / ή των διάφορων τρίτων προμηθευτών και των διανομέων τους. Μεγάλο μέρος του περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία τρίτων προμηθευτών και διανομέων και τους άλλους παρόχους πληροφοριών. Επιπλέον, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτό το site (συλλογικά τα «Εμπορικά Σήματα») είναι καταχωρημένα και τα εμπορικά σήματα κοινού δικαίου του Sunmarine Travel Services, των θυγατρικών της, και διάφορα τρίτα μέρη. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα χωρίς την έγγραφη άδεια του Sunmarine Travel Services, ή άλλο πρόσωπο που μπορεί να κατέχει Εμπορικά Σήματα.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτή η συμφωνία και η απόδοσή της θα διέπεται από τους νόμους της Αθήνας, στην Ελλάδα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συγκρούσεις των διατάξεων του νόμου. Συναινείτε και υποβάλλεστε στη δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην Αθήνα, στην Ελλάδα, σε όλες τις ερωτήσεις και τις διαμάχες που προκύπτουν από αυτή τη συμφωνία και τη χρήση του δικτυακού τόπου.

8. Τροποποίηση

Το Sunmarine.gr μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις και η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας εξαρτάται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της χρήσης σας.
Σε αυτή την περίπτωση, εμείς θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα, και / ή να ενημερώσετε την ημερομηνία τροποποίησης παρακάτω.

9. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

SΤο Sunmarine.gr αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τη χρήση των πιο σύγχρονων μεθόδων ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ασφαλείς και απόρρητες!

Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι απαραίτητες για την επιτυχή κράτηση και για να συμπληρώσετε όλα τα φορολογικά έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο. Επίσης, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το sunmarine.gr ως στοιχεία επικοινωνίας, αν χρειαστεί.

Η πληροφορία αυτή παραμένει εντός του Sunmarine Travel Services και δεν μπορούν να ανταλλάσσονται, να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους από τρίτους εκτός από τους παραπάνω.

Το Sunmarine Travel Services δεν δημοσιεύει στοιχεία του ταξιδιού των πελατών της.

Έχουμε εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών όταν κάνετε την παραγγελία σας. Σας προσφέρουμε τη χρήση ενός ασφαλούς server. Όλες οι ευαίσθητες / οικονομικές πληροφορίες, διαβιβάζονται μέσω Τράπεζας Πειραιώς για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Μετά από μια συναλλαγή, τα προσωπικά σας στοιχεία (πιστωτικές κάρτες, οικονομικά, κ.λπ.) δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές μας.

SΤο Sunmarine.gr χρησιμοποιεί cookies για να συλλέξει δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και την αλληλεπίδραση της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερη ap;odosh του site και εργαλείων στο μέλλον.